Het belang van een Quarantaine bak

Het overzetten van een Koi is altijd een problematische aangelegenheid. Zelfs het verplaatsen van een Koi uit een gezonde vijver naar een andere gezonde vijver kan al problemen opleveren. De aanschaf van een nieuwe Koi, zeker als deze pas geïmporteerd is, zal vrijwel zeker problemen opleveren als deze meteen aan een aanwezig bestand in de vijver wordt toegevoegd.

Bij het overzetten is een Koi in stress. Het natuurlijke afweersysteem van de Koi wordt daardoor verzwakt. Het vangen van de Koi en de verandering van waterkwaliteit tast de slijmhuid aan, waardoor ziektekiemen zich via de huid en de kieuwen kunnen ontwikkelen. Daarbij komt dat ook in gezonde vijvers altijd ziektekiemen aanwezig zijn. Ziektekiemen waar de aanwezige vissen inmiddels immuun voor zijn maar de nieuwe Koi, mede door het verzwakte afweersysteem, gevoelig voor zijn. Het overzetten van Koi zonder quarantaine en medicatie is dan ook de grootste fout die liefhebbers bij de aanschaf van de Koi kunnen maken.

Bij aankoop van een of meerder nieuwe Koi(s) is een quarantaineperiode en een algemene medicatie dan ook een absolute noodzaak. Dit ter bescherming van de nieuw verkregen vissen maar zeker ook ter bescherming van het aanwezige bestand.

Een quarantaineperiode dient tenminste een duur van 6 tot 8 weken te hebben. Afhankelijk van het aantal vissen en de afmeting ervan moet een quarantaine bak een inhoud van 1000 tot 1500 liter water hebben. De bak moet voorzien zijn van een goed werkend mechanisch filter, een sterke beluchtingspomp en zo mogelijk een verwarmingsunit. Verder is een afdeknet van belang om te voorkomen dat de vissen eruit springen. De beste plek voor de quarantaine bak is een garage of tuinhuis. In ieder geval een ruimte die goed toegankelijk is zodat dagelijks geobserveerd en gevoerd kan worden.